Краткая биография колас > Школа искусств
Школа искусств    


Краткая биография колас

Краткая биография колас

Якyб Кoлac

Паэт, празаік, драматург, дзіцячы пісьменнік, педагог, навуковец, публіцыст, крытык, пеpaкладчык, грамадскі дзеяч; адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Народны паэт Беларусі (1926). Акадэмік АН Беларусі (1928). Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1944). Лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР (1946, 1949).

Працаваў асістэнтам кафедры беларускай мовы БДУ (1923—1926).

Якуб Колас (сапр. Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) нарадзіўся 3 лістапада 1882 г. у вёсцы Акінчыцы Мінскай вобласці. Скончыў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю (1902). У 1902—1906 гг. настаўнічаў у вёсцы Люсіна (Ганцавіцкі раён) і вёсцы Пінкавічы (Пінскі раён; абедзве Брэсцкая вобласць), у Верхменскім народным вучылішчы (Смалявіцкі раён Мінскай вобласці). За ўдзел у нелегальным настаўніцкім з’ездзе ў ліпені 1906 г. у вёсцы Мікалаеўшчына (Стаўбцоўскі раён) звольнены з працы і аддадзены пад суд. Працаваў у рэдакцыі газета «Наша ніва» ў Вільні (1907). З 1908 г. настаўнічаў у прыватнай школе ў вёсцы Сані Сенненскага павета Магілёўскай губерні (цяпер Талачынскі раён Віцебскай вобласці). 15 верасня 1908 г. засуджаны на тры гады турэмнага зняволення, якое адбываў у Мінскім астрозе. У 1912—1914 гг. — настаўнік Пінскага прыходскага вучылішча. У верасні 1915 г. мабілізаваны ў царскую армію, служыў у горадзе Перм, на Румынскім фронце. З верасня 1917 г. у горадзе Абаянь (Курская вобласць), настаўнічаў. У 1921 г. па выкліку ўрада БССР вярнуўся ў Мінск. Працаваў у Навукова-тэрміналагічнай камісіі Наркамасветы, у літаратурнай камісіі па збіранні вуснай народнай творчасці Інбелкульта, выкладаў у Белпедтэхнікуме, БДУ. З 1929 г. — віцэ-прэзідэнт АН Беларусі. У Вялікую Айчынную вайну жыў у Клязьме (пад Масквой), Ташкенце (жнівень 1941 — лістапад 1943). Са снежня 1944 г. — у Мінску.

Памёр 13 жніўня 1956 г., пахаваны на Вайсковых могілках у Мінску.

Уваходзіў у склад ЦВК БССР (1929—1931, 1935—1938), быў дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР (1946—1956) і БССР (1938—1956). Старшыня Беларускага рэспубліканскага камітэта абароны міру (з 1951 г.).

Першыя літаратурныя спробы Якуба Коласа адносяцца да часу вучобы ў настаўніцкай семінарыі (вершы на рускай мове, празаічны твор «Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле»). Першая публікацыя — верш «Наш родны край» у газеце «Наша доля» (1906). Аўтар паэтычных кніг «Песні-жальбы» (1910), «Водгулле» (1922), «Адпомсцім» (1942), «Голас зямлі» (1943) і інш. Выдаў зборнікі прозы «Апавяданні» (1912), «Нёманаў дар» (1913), «Родныя з’явы» (1914), «Крок за крокам», «На рубяжы», «У ціхай вадзе» (усе —1925) і інш. Стварыў цыкл «Казкі жыцця» (1906—1956). Напісаў паэмы «Новая зямля» (1911—1923), «Сымон-музыка» (1911—1925), «Суд у лесе» (1943), «Адплата» (1945), «Рыбакова хата» (1939—1947), трылогію «На ростанях», якая складаецца з аповесцей «У палескай глушы» (1921—1922), «У глыбі Палесся» (1924—1927), «На ростанях» (1949—1954), а таксама аповесці «На прасторах жыцця» (1926), «Адшчапенец» (1930—1931), «Дрыгва» (1933).

Выступаў як драматург. Аўтар п’ес «Антось Лата», «На дарозе жыцця» (абедзве — 1917), «Забастоўшчыкі» (1925), «Вайна вайне» (1926—1931, 1938), «У пушчах Палесся» (1937).

Для дзяцей выдаў кнігі «Міхасёвы прыгоды» (1935), вершаваную казку «Paк-вусач» (1938), паэтычныя зборнікі «На рэчцы зімой» (1941), «Вершы для дзяцей» (1945), зборнікі апавяданняў «У старых дубах» (1941), «Раніца жыцця» (1950). Апрацаваў шэраг беларускіх народных казак.

Выдаў падручнікі «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (1909), «Методыка роднае мовы» (1926).

Пеpaклаў на беларускую мову паэмы «Палтава» А. Пушкіна, асобныя творы Т. Шаўчэнкі, П. Тычыны, А. Міцкевіча, Р. Тагора і інш.

У 2007— 2012 гг. выдадзены Збор твораў Якуба Коласа ў 20 тамах.

Па паэме «Новая зямля» створана опера Ю. Семянякам, паводле вершаў паэта — песні.

Узнагароджаны пяццю ордэнамі Леніна, ордэнамі Чырвонага Сцяга, Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі.

Імeм Якуба Кoлaca нaзвaны дpaмaтычны тэaтp y Віцeбcкy, Інcтытyт мoвaзнaўcтвa і бібліятэкa НАН Бeлapycі, шкoлы, бібліятэкі, вyліцы, плoшчы. Адкрыты дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны мyзeй пaэтa ў Мінску, у Акінчыцах, Смольні і Альбуці — яго філіялы. Адкрыты помнікі на Вайсковых могілках у Мінску, на радзіме паэта ў Мікалаеўшчыне, у Мінску, Навагрудку, Лунінцы, Ганцавічах, Ташкенце, Цяньцзіне (Кітай). У 1972 г. у Стaўбцoўcкім paёнe створаны Кoлacaўcкі зaкaзнік з мэтaй зaxaвaння пpыpoднaгa кoмплeкcу мяcцін, звязaныx з жыццём і твopчacцю нapoднaгa пaэтa.

Якуб Колас

Биография писателя

Яку́б Ко́лас (настоящее имя и фамилия Константи́н Миха́йлович Мицке́вич, белор. Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) (1882–1956) — белорусский советский писатель. Один из классиков и основоположников новой белорусской литературы. Народный поэт Белорусской ССР (1926). Академик АН Белорусской ССР (1928). Члeн СП СССР (1934). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1944). Члeн ВКП(б) с 1945 года.
Родился Константин Михайлович Мицкевич 03 ноября 1882 года на хуторе Окинчицы близ села Николаевщина бывшего Минского уезда Минской губернии (ныне Столбцовский район Минской области) в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича, который работал в лесничестве польского магната князя Радзивилла. Детство маленького Костуся прошло в необыкновенно красивых местах Беларуси – живописные леса, величавая река Нёман нашли в душе мальчика чувственный отзыв. «В каждом моменте явлений природы для меня всё было исполнено глубокого интереса и смысла, и каждый видимый элемент природы для меня имел своё лицо, свою строго очерченную индивидуальность, свою определенную жизнь, сознательную, одушевленную. Жил я преимущественно своим внутренним миром, миром образов и грёз, о котором я никому не говорил», — писал позже о поре своего детства поэт.

Близкие сердцу родные места – «родной кут» — это хутора Окинчицы, Альбуть, Ласток, Смольня, деревня Николаевщина многократно воспетые художником слова, и по сей день сохраняют дань памяти этому человеку. Первоначальное образование будущий писатель получил у домашнего учителя, потом было Николаевщинское народное училище, во время учёбы в котором Костусь попробовал писать стихи. Первые литературные опыты – стихотворение «Весна» и басня «Ворона и лисица» — были следствием увлечения произведениями русских литературных корифеев: Крылова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Гоголя, Толстого.

После окончания начальной школы отец 12-летнего мальчика Михаил Казимирович, горячо поддержанный школьным учителем, решается «пустить сына в науку». Это дальновидное отцовское решение открыло дверь в жизнь молодому человеку.
В 1898 году он поступает в Несвижскую учительскую семинарию. Под воздействием талантливого учителя-словесника Федота Андреевича Кудринского собирает и записывает устное народное творчество и материалы по этнографии. В будущем эти записи лягут в основу первого белорусского романа «На распутье» («На ростанях»).
В студенческие годы он с упоением читает произведения русских и зарубежных классиков – Толстого, Кольцова, Гоголя, Адама Мицкевича, Шевченко. Это было благодатное время для формирования Константина Мицкевича как литератора.

После окончания учительской семинарии (1902) новоиспеченного учителя направляют для работы в сельскую местность на Полесье (деревни Люсино, Пинковичи). Это было время гражданского и политического становления личности Якуба Коласа, время революционного подъёма. Ведя среди обучаемого им крестьянства радикальную революционную работу и наладив тесные связи с учителями-единомышленниками, Колас стал одним из инициаторов созыва нелегального учительского съезда (1906), целью которого было присоединение к Всероссийскому союзу учителей и активное стремление к низвержению царского режима путём непосредственного влияния на крестьян и их организации. Съезд был раскрыт полицией, а его участники Приказом Совета Минской дирекции народных училищ уволены с должностей и взяты под следствие.

Потеря работы стала новым стимулом для творчества. Приняв предложение публициста А. Власова, Константин Мицкевич становится сотрудником газеты «Наша доля», где впервые помещает стихотворение «Наш родной край» под псевдонимом Якуб Колас. День 01 сентября 1906 года (по новому стилю 14 сентября) считается официальным началом профессиональной творческой деятельности Якуба Коласа.

Одним из важных жизненных этапов молодого поэта были годы, проведённые в Минской тюрьме (15.09.1908 – 15.09.1911) по обвинению в созыве учительского съезда. Несмотря на тяжёлые условия существования, он много пишет. Показателен тот факт, что первый сборник «Песни жалобы» вышел в то время, когда он был узником. Томясь в неволе, Колас с ностальгией вспоминал милые сердцу Столбцовские окрестности, свою многочисленную семью – отца, мать, дядю Антося, братьев и сестёр. Волей-неволей пришлось заново обдумывать прошедшую и будущую жизнь. Основываясь на этих воспоминаниях, появляется замысел о написании поэм «Новая земля» и «Сымон-музыкант», которым впоследствии, пройдя сквозь шквал вульгаризаторской критики, суждено будет стать визитной карточкой белоруской классической литературы.
В эпической поэме «Новая земля» (1911 – 1923) Колас философски осмыслил целую эпоху в жизни белорусского крестьянства на рубеже 19-20 ст., подчеркнул его желание стать хозяином на собственной земле. Хаpaктеры и богатство внутреннего мира героев поэмы раскрыты в реальном быту, в труде, в обрядах и традициях, во взаимоотношениях с другими людьми. Важную композиционную роль в ней играют филигранно выписанные рисунки природы, в которых автор ищет и находит аналогии с судьбой человека и общества.

Читайте также  Краткая биография булгаков

Новаторство поэмы заключается в эстетизации крестьянского быта, поэтизации труда, прославлении духовного богатства и мopaльной красоты человека труда.
Основные герои поэмы – прототипы родных Якуба Коласа: отца, матери, дяди, братьев и сестёр, а также односельчан.

Символическая лиро-эпическая поэма «Сымон-музыкант» (1911-1925) – произведение о народных истоках искусства, судьбе талантливого человека из народа, духовном возрождении нации. Трагическое и драматическое в ней переплетается с жизнеутверждающим и оптимистическим. Показательна в поэме гармония формы и содержания, для неё хаpaктерны богатство ритмики, изящество поэтической строки, содержательное использование фольклора.

В публицистическом отступлении поэмы Колас поднимает вопрос об особенностях национального пути Беларуси, которая оказалась на перекрёстках разных культур, религиозных конфессий, геополитических устремлений.

Исключительное значение по своей значимости для становления жанра национального романа имели «Полесские повести» («В полесской глуши»( 1923), «В глубине Полесья»( 1927), которые позже вошли в трилогию «На распутье», как І -я и ІІ -я её части). В трилогии, написанной на автобиографическом материале, широко и масштабно охвачены события социально-общественной жизни Беларуси, создана галерея портретов национальной интеллигенции, выходцев из народа, “возрожденцев”, изображён быт крестьянства и других социальных групп. В этом произведении раскрылось мастерство Коласа-пейзажиста: созданы пластичные, объёмные рисунки белорусской природы.
Плодотворно работал Якуб Колас в жанре повести. Наиболее известна повесть “На просторах жизни” (“На прасторах жыцця”) (1926), посвещённая молодёжному движению 20-х годов, стремлению молодёжи к знаниям, перевоплощению жизни.

Драматизм коллективизации показан в повести “Отщепенец” (“Адшчапенец”) (1930-1931).
Отдельной темой в творчестве писателя было изображение 1-ой Мировой и Гражданской войн (повесть “Трясина” (“Дрыгва”)(1933), пьеса “Война войне”).
После выхода из тюрьмы, добыв через друзей свидетельство о политической благонадёжности, на протяжении 1912-1914 г.г. Колас учительствовал в приходском училище города Пинска. Здесь же встретил будущую жену, молодую учительницу железнодорожной школы Марию Дмитриевну Каменскую. Свадьба состоялась 03 июня 1913 года.

Пинский период у Коласа был чрезвычайно плодотворным – он окончательно утвердился на белорусской литературной ниве, качественно расширил рамки своего творчества, упopно его совершенствовал. Результатом плодотворной работы был выпуск двух сборников рассказов «Рассказы»(“Апавяданні») (1912), «Родные явления» («Родныя з’явы”) (1914). Это были одни из первых профессиональных образцов белорусской национальной прозы и поэзии. Написанные в Пинске стихи, аллегорические рассказы позже составят основу программных сборников Коласа “Эхо” (“Водгулле”) (1921 г) и “Сказки жизни” (“Казкі жыцця”)( 1921-1956).
Активное творчество Коласа в это время было впервые замечено прогрессивной критикой.
В начале ХХ века на него обратили внимание, помимо белорусских исследователей поэтов С. Полуяна и М. Богдановича, русские критики А. Погодин, С. Венгеров, Л. Клейнбарт, писатель М. Горький, польский поэт Ежи Янковский и др.
Все они отмечали истинно народную основу произведений, их гуманистическую направленность, приоритет национальной тематики.

В ходе Империалистической войны в сентябре 1915 Якуб Колас был мобилизован в царскую армию. После окончания Александровского военного училища (1916, Москва) в звании прапорщика служит в запасном полку г. Перми (Россия). Летом 1917 в звании подпоручика направляется на румынский фронт. В сентябре демобилизуется из армии по состоянию здоровья. С осени 1917 по май 1921 работает в должности инспектора народных училищ в г. Обоянь и деревнях Курской области (Россия). Тяготы голодной жизни в эвакуации разделяет вместе с супругой Марией Дмитриевной, которая тоже работает учительницей в деревенской школе в д.Яковлевка. Позже Якуб Колас обратится к показу обстоятельств І Мировой и Гражданской войн в своих рассказах, пьесах «Война войне» (1927-1931), «В дебрях Полесья» («У пушчах Палесся») (1929-1956), повести «Трясина» («Дрыгва»)( 1933).

По вызову правительства БССР в 1921 возвращается в Минск. Начинается активная научная и, параллельно, педагогическая деятельность Якуба Коласа. Он работает в Научно-терминологической комиссии по сбору устного народного творчества Института белорусской культуры, преподаёт в Белорусском педагогическом техникуме и Белгосуниверситете белорусский язык и методику его преподавания.
В 1926 к 20-летию творческой деятельности Якубу Коласу было присвоено звание Народного поэта Беларуси.

С открытием в 1929 Академии Наук БССР поэт избирается её вице-президентом.
Якуб Колас участвовал в работе Всебелорусских съездов Советов (1924, 1927, 1929, 1935, 1937), Международного конгресса в оборону культуры (1935, Париж). Был члeном ЦИК БССР (1929-1931, 1935-1938).

Во время Великой Отечественной войны им были созданы стихи, вошедшие в сборники «Отомстим» («Адпомсцiм») (1942), «Голос земли»(«Голас зямлi») (1943), поэмы «Суд в лесу» («Суд у лесе») (1943), «Отплата» («Адплата») (1945). За стихи военного периода Коласу была присуждена Государственная премия СССР (1946), за поэму «Рыбакова хата» — вторая Государственная премия СССР (1948).

Плодотворно работал поэт и в области перевода. Им сделаны переводы «Полтавы» А. Пушкина, стихов М. Лермонтова, А. Мицкевича, Т. Шевченко, П. Тычины, Р. Тагора.
Произведения Коласа переведены на многие языки мира, по мотивам его рассказов, повестей, поэм, трилогии «На распутье» созданы пьесы и полнометражные художественные фильмы, оперы.

В годы Великой Отечественной войны поэт был в эвакуации вместе с другими сотрудниками Академии Наук БССР. Жил в Клязьме (под Москвой), Ташкенте (1941-1943), Москве. В декабре 1944 возвратился в Минск.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1946-1956) и БССР (1938-1956), председателем Белорусского республиканского комитета защиты мира. Академик АН БССР. Члeн Союза писателей СССР( 1934). Якуб Колас награждён 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также медалями. Заслуженный деятель науки (1944).

Умер поэт 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище города Минска.

Краткая биография колас

Что это за бред? Не советую к прочтению.

Механические сердца [ЛП]

Красиво началось, но конец уплыл далеко за горизонт. Начиная с середины — бред. Автор, наверное, хотела сделать развязку интересной (так чтобы зацепила), но не вышло. Но сама идея с подводным миром

Нелюбимый [ЛП]

Вау. С самого начала книга тронула сердце. Такое печальное начало истории. Боль, потеря и переживания. Так всё было эмоционально и душевно. Замечательный роман, читается быстро, герои адекватные и

Наемница

Натан, я буду держать за тебя кулачки! В следующей части ты обязательно должен добиться её. Всё же интересная история получается. С нетерпением жду третью часть. Интересно чем всё закончится.

Исчезновения [litres]

Прочитал, спасибо, довольно интересно и заковыристо так сказать. Не все понял, не все правильно написано как мне показалось но по сути неплохое произведение. Жена тоже начала читать но потом остановилась.

Исчезновения [litres]

Любовная фантастика — не самый популярный жанр но довольно интересный. лирика или мелодрамы — там все ясно и понятно. А вот фантастика это что то другое

Заговор пятой расы

Я тоже советую всем прочесть, интересный рассказ

Колас Якуб

Об авторе

Родился Константин Михайлович Мицкевич 03 ноября 1882 года на хуторе Окинчицы близ села Николаевщина бывшего Минского уезда Минской губернии (ныне Столбцовский район Минской области) в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича, который работал в лесничестве польского магната князя Радзивилла. Детство маленького Костуся прошло в необыкновенно красивых местах Беларуси – живописные леса, величавая река Нёман нашли в душе мальчика чувственный отзыв. «В каждом моменте явлений природы для меня всё было исполнено глубокого интереса и смысла, и каждый видимый элемент природы для меня имел своё лицо, свою строго очерченную индивидуальность, свою определенную жизнь, сознательную, одушевленную. Жил я преимущественно своим внутренним миром, миром образов и грёз, о котором я никому не говорил», — писал позже о поре своего детства поэт.
Близкие сердцу родные места – «родной кут» — это хутора Окинчицы, Альбуть, Ласток, Смольня, деревня Николаевщина многократно воспетые художником слова, и по сей день сохраняют дань памяти этому человеку.
Первоначальное образование будущий писатель получил у домашнего учителя, потом было Николаевщинское народное училище, во время учёбы в котором Костусь попробовал писать стихи. Первые литературные опыты – стихотворение «Весна» и басня «Ворона и лисица» — были следствием увлечения произведениями русских литературных корифеев: Крылова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Гоголя, Толстого.
После окончания начальной школы отец 12-летнего мальчика Михаил Казимирович, горячо поддержанный школьным учителем, решается «пустить сына в науку». Это дальновидное отцовское решение открыло дверь в жизнь молодому человеку.
В 1898 году он поступает в Несвижскую учительскую семинарию. Под воздействием талантливого учителя-словесника Федота Андреевича Кудринского собирает и записывает устное народное творчество и материалы по этнографии. В будущем эти записи лягут в основу первого белорусского романа «На распутье» («На ростанях»).
В студенческие годы он с упоением читает произведения русских и зарубежных классиков – Толстого, Кольцова, Гоголя, Адама Мицкевича, Шевченко. Это было благодатное время для формирования Константина Мицкевича как литератора.
После окончания учительской семинарии (1902) новоиспеченного учителя направляют для работы в сельскую местность на Полесье (деревни Люсино, Пинковичи). Это было время гражданского и политического становления личности Якуба Коласа, время революционного подъёма. Ведя среди обучаемого им крестьянства радикальную революционную работу и наладив тесные связи с учителями-единомышленниками, Колас стал одним из инициаторов созыва нелегального учительского съезда (1906), целью которого было присоединение к Всероссийскому союзу учителей и активное стремление к низвержению царского режима путём непосредственного влияния на крестьян и их организации. Съезд был раскрыт полицией, а его участники Приказом Совета Минской дирекции народных училищ уволены с должностей и взяты под следствие.
Потеря работы стала новым стимулом для творчества. Приняв предложение публициста А. Власова, Константин Мицкевич становится сотрудником газеты «Наша доля», где впервые помещает стихотворение «Наш родной край» под псевдонимом Якуб Колас. День 01 сентября 1906 года (по новому стилю 14 сентября) считается официальным началом профессиональной творческой деятельности Якуба Коласа.
Одним из важных жизненных этапов молодого поэта были годы, проведённые в Минской тюрьме (15.09.1908 – 15.09.1911) по обвинению в созыве учительского съезда. Несмотря на тяжёлые условия существования, он много пишет. Показателен тот факт, что первый сборник «Песни жалобы» вышел в то время, когда он был узником. Томясь в неволе, Колас с ностальгией вспоминал милые сердцу Столбцовские окрестности, свою многочисленную семью – отца, мать, дядю Антося, братьев и сестёр. Волей-неволей пришлось заново обдумывать прошедшую и будущую жизнь. Основываясь на этих воспоминаниях, появляется замысел о написании поэм «Новая земля» и «Сымон-музыкант», которым впоследствии, пройдя сквозь шквал вульгаризаторской критики, суждено будет стать визитной карточкой белоруской классической литературы.
В эпической поэме «Новая земля» (1911 – 1923) Колас философски осмыслил целую эпоху в жизни белорусского крестьянства на рубеже 19-20 ст., подчеркнул его желание стать хозяином на собственной земле. Хаpaктеры и богатство внутреннего мира героев поэмы раскрыты в реальном быту, в труде, в обрядах и традициях, во взаимоотношениях с другими людьми. Важную композиционную роль в ней играют филигранно выписанные рисунки природы, в которых автор ищет и находит аналогии с судьбой человека и общества.
Новаторство поэмы заключается в эстетизации крестьянского быта, поэтизации труда, прославлении духовного богатства и мopaльной красоты человека труда.
Основные герои поэмы – прототипы родных Якуба Коласа: отца, матери, дяди, братьев и сестёр, а также односельчан.
Символическая лиро-эпическая поэма «Сымон-музыкант» (1911-1925) – произведение о народных истоках искусства, судьбе талантливого человека из народа, духовном возрождении нации. Трагическое и драматическое в ней переплетается с жизнеутверждающим и оптимистическим. Показательна в поэме гармония формы и содержания, для неё хаpaктерны богатство ритмики, изящество поэтической строки, содержательное использование фольклора.
В публицистическом отступлении поэмы Колас поднимает вопрос об особенностях национального пути Беларуси, которая оказалась на перекрёстках разных культур, религиозных конфессий, геополитических устремлений.
Исключительное значение по своей значимости для становления жанра национального романа имели «Полесские повести» («В полесской глуши»( 1923), «В глубине Полесья»( 1927), которые позже вошли в трилогию «На распутье», как І -я и ІІ -я её части). В трилогии, написанной на автобиографическом материале, широко и масштабно охвачены события социально-общественной жизни Беларуси, создана галерея портретов национальной интеллигенции, выходцев из народа, “возрожденцев”, изображён быт крестьянства и других социальных групп. В этом произведении раскрылось мастерство Коласа-пейзажиста: созданы пластичные, объёмные рисунки белорусской природы.
Плодотворно работал Якуб Колас в жанре повести. Наиболее известна повесть “На просторах жизни” (“На прасторах жыцця”) (1926), посвещённая молодёжному движению 20-х годов, стремлению молодёжи к знаниям, перевоплощению жизни.
Драматизм коллективизации показан в повести “Отщепенец” (“Адшчапенец”) (1930-1931).
Отдельной темой в творчестве писателя было изображение 1-ой Мировой и Гражданской войн (повесть “Трясина” (“Дрыгва”)(1933), пьеса “Война войне”).
После выхода из тюрьмы, добыв через друзей свидетельство о политической благонадёжности, на протяжении 1912-1914 г.г. Колас учительствовал в приходском училище города Пинска. Здесь же встретил будущую жену, молодую учительницу железнодорожной школы Марию Дмитриевну Каменскую. Свадьба состоялась 03 июня 1913 года.
Пинский период у Коласа был чрезвычайно плодотворным – он окончательно утвердился на белорусской литературной ниве, качественно расширил рамки своего творчества, упopно его совершенствовал. Результатом плодотворной работы был выпуск двух сборников рассказов «Рассказы»(“Апавяданні») (1912), «Родные явления» («Родныя з’явы”) (1914). Это были одни из первых профессиональных образцов белорусской национальной прозы и поэзии. Написанные в Пинске стихи, аллегорические рассказы позже составят основу программных сборников Коласа “Эхо” (“Водгулле”) (1921 г) и “Сказки жизни” (“Казкі жыцця”)( 1921-1956).
Активное творчество Коласа в это время было впервые замечено прогрессивной критикой.
В начале ХХ века на него обратили внимание, помимо белорусских исследователей поэтов С. Полуяна и М. Богдановича, русские критики А. Погодин, С. Венгеров, Л. Клейнбарт, писатель М. Горький, польский поэт Ежи Янковский и др.
Все они отмечали истинно народную основу произведений, их гуманистическую направленность, приоритет национальной тематики.
В ходе Империалистической войны в сентябре 1915 Якуб Колас был мобилизован в царскую армию. После окончания Александровского военного училища (1916, Москва) в звании прапорщика служит в запасном полку г. Перми (Россия). Летом 1917 в звании подпоручика направляется на румынский фронт. В сентябре демобилизуется из армии по состоянию здоровья. С осени 1917 по май 1921 работает в должности инспектора народных училищ в г. Обоянь и деревнях Курской области (Россия). Тяготы голодной жизни в эвакуации разделяет вместе с супругой Марией Дмитриевной, которая тоже работает учительницей в деревенской школе в д.Яковлевка. Позже Якуб Колас обратится к показу обстоятельств І Мировой и Гражданской войн в своих рассказах, пьесах «Война войне» (1927-1931), «В дебрях Полесья» («У пушчах Палесся») (1929-1956), повести «Трясина» («Дрыгва»)( 1933).
По вызову правительства БССР в 1921 возвращается в Минск. Начинается активная научная и, параллельно, педагогическая деятельность Якуба Коласа. Он работает в Научно-терминологической комиссии по сбору устного народного творчества Института белорусской культуры, преподаёт в Белорусском педагогическом техникуме и Белгосуниверситете белорусский язык и методику его преподавания.
В 1926 к 20-летию творческой деятельности Якубу Коласу было присвоено звание Народного поэта Беларуси.
С открытием в 1929 Академии Наук БССР поэт избирается её вице-президентом.
Якуб Колас участвовал в работе Всебелорусских съездов Советов (1924, 1927, 1929, 1935, 1937), Международного конгресса в оборону культуры (1935, Париж). Был члeном ЦИК БССР (1929-1931, 1935-1938).
Во время Великой Отечественной войны им были созданы стихи, вошедшие в сборники «Отомстим» («Адпомсцiм») (1942), «Голос земли»(«Голас зямлi») (1943), поэмы «Суд в лесу» («Суд у лесе») (1943), «Отплата» («Адплата») (1945). За стихи военного периода Коласу была присуждена Государственная премия СССР (1946), за поэму «Рыбакова хата» — вторая Государственная премия СССР (1948).
Плодотворно работал поэт и в области перевода. Им сделаны переводы «Полтавы» А. Пушкина, стихов М. Лермонтова, А. Мицкевича, Т. Шевченко, П. Тычины, Р. Тагора.

Читайте также  Краткая биография тёпфер

Произведения Коласа переведены на многие языки мира, по мотивам его рассказов, повестей, поэм, трилогии «На распутье» созданы пьесы и полнометражные художественные фильмы, оперы.
В годы Великой Отечественной войны поэт был в эвакуации вместе с другими сотрудниками Академии Наук БССР. Жил в Клязьме (под Москвой), Ташкенте (1941-1943), Москве. В декабре 1944 возвратился в Минск.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1946-1956) и БССР (1938-1956), председателем Белорусского республиканского комитета защиты мира. Академик АН БССР. Члeн Союза писателей СССР( 1934). Якуб Колас награждён 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также медалями. Заслуженный деятель науки (1944).
Умер поэт 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище города Минска.

Якуб Колас: биография, творчество

Якуб Колас, биография которого наполнена различными событиями, прожил действительно очень сложную, но при этом, несомненно, увлекательную жизнь. Этот писатель признан воистину выдающимся человеком не только у себя на родине, в Беларуси, но и стал широко известным за ее пределами.

Якуб Колас −биография удивительного человека

Мало кому известно, что настоящее имя этого белорусского писателя −Константин Мицкевич. Свои книги и работы этот человек подписывал псевдонимом, и именно поэтому в мировой литературе он стал известен под вымышленным именем −Якуб Колас. Биография будущего поэта началась в небольшой белорусской деревне под названием Акинчицы. Он родился 03.11.1882 года в обычной семье лесника.

Вряд ли тогда родители могли предположить, что из обычного маленького мальчика, который пытался самостоятельно научиться грамоте и с детства очень любил читать, вырастет известный Якуб Колас. Биография его во многом была определена тем, что отец, будучи простым лесником, сделал все возможное для того, чтобы сын получил должное образование. Также большое влияние на Якуба имел его родной дядя −Антон. Именно он сумел привить мальчику огромную любовь к литературе.

Биография: Якуб Колас −полученное образование и первые проявления таланта

В 1883 году будущий поэт вместе с семьей переехал в Ласток, где стал посещать уроки «стрaнcтвующего» учителя по имени Алесь Фурсевич. Далее Якуб продолжил свое обучение в Николаевщинской начальной школе. Именно в этот период он увлекся работами Гоголя, Крылова, Пушкина, Некрасова, Толстого и Лермонтова. Среди отечественных поэтов наибольшее впечатление на мальчика произвела своими стихами Янка Лучина. В 1892 году, Якуб Колас, фото которого представлено в нашей статье, поступил в народное училище в Николаевщине, и через 2 года достаточно успешно его окончил.

Свое самое первое произведение Колас написал в возрасте 12 лет. Оно называлось «Весна», и первым слушателем этого стиха стал отец поэта −Михаил Казимирович. Ему так понравился стих сына, что он за это произведение подарил мальцу целый рубль, что на то время, было немалой суммой.

Начало творчества Коласа

В 1898 году юноша поступил в Несвижскую учительскую семинарию, где активно начала развиваться его писательская биография. Якуб Колас с искренним восторгом читал произведения Мицкевича, Шевченко, Гоголя, Кольцова, Франко. Кроме того, он всерьез увлекся белорусским фольклором, изучал этнографию и записывал устное творчество белорусов.

Параллельно он и сам пробует писать на родном языке. В основном, его стихи и проза были о природе и простой жизни сельских крестьян, которая никогда не была легкой.

Необходимо отметить, что на молодого автора в большой степени повлиял один из его преподавателей − Кудринский. Он одобрил его работы, обратив внимание на то, что особой важностью обладают тексты, написанные на белорусском. Такая похвала от авторитетного человека только утвердила желание Якуба продолжить писательскую работу.

Начало активной общественной деятельности

После окончания гимназии молодой выпускник работает учителем на территории Полесья. Он продолжает заниматься сбором белорусского фольклора, пишет собственные патриотические произведения и в это же время впервые знакомится с революционной литературой.

Якуб Колас начинает проводить активные беседы с крестьянами, в которых пытается донести до них необходимость борьбы за свои права. Будучи образованным человеком, он помогает им правильно составлять петиции к местным помещикам. В них указывалась необходимость предоставить в общественное пользование пастбища и озера. Подобная деятельность не могла остаться незамеченной властями, и в наказание за такую работу, Мицкевица вскоре переводят преподавать в Верхменское народное училище.

Но и там писатель не прекращает своей пропагандистской работы. В 1906 году он выступает организатором и участником учительского съезда (нелегального), на котором активно обсуждалась необходимость свержения царского режима. Конечно же, этот съезд был разогнан полицией, а Мицкевич оказался под следствием.

Первые публикации и тюремное заключение

Оказавшись без права преподавания, писатель принимает предложение известного публициста А. Власова и начинает работать в газетном издании «Наша доля». 1 сентября 1906 года в этом издательстве впервые, под псевдонимом Якуба Коласа, публикуется стих Мицкевича.

В это время продолжается следствие по делу организации учительского съезда, и по его завершению писатель приговорен к трем годам заключения. Отбывая наказание в достаточно сложных условиях, он продолжает работать. В то время как в тюрьме пытались наказать общественного деятеля Константина Мицкевица, в нем все больше утверждался и становился сильнее поэт-патриот Колас Якуб. Стихи, книги, которые были им написаны в период заключения, со временем стали его визитной карточкой. Именно в тюрьме у поэта рождаются идеи по написанию таких всемирно известных произведений, как:

  • «Песни жалобы».
  • «Новая земля».
  • «Сымон-музыкант».

Эти произведения удавалось передавать на волю, и они печатались в издании «Наша Нива». Уже тогда на них обратили внимание русские критики, которые отмечали в произведениях Коласа наличие патриотизма, белорусского национализма и явной склонности к гуманизму. Сам Горький дал хорошую оценку этим сильнейшим работам.

Долгожданное освобождение Якуба

После освобождения, в течение двух лет, писатель преподавал в Пинске. В этот период он познакомился со своей будущей супругой − Марией Каменской, и в 1913 году они поженились. В этом бpaке супруги прожили вместе почти 30 лет. Данный период был весьма плодотворным в жизни Мицкевича, он очень много писал и смог утвердиться в качестве сильнейшего белорусского автора.

Участие в войне

После начала Первой мировой войны поэт был призван в ряды царской армии. Он получил звание прапорщика и отбывал свою службу в Перми.

Официальное признание поэта

После окончания войны Якуб Колас получает широкую известность и признание. В 1921 году он возвращается в Минск, где активно пишет, публикуется. Занимается научной работой и выступает в качестве преподавателя. В 1926 году ему присвоено почетное звание «Народного поэта Беларуси».

Cмepть писателя

При советской власти многие писатели с националистическими идеями подпадали под внимательную слежку репрессивных органов. Не стал исключением и Якуб Колас.

Якуб Колас

белорусский советский писатель, поэт, переводчик

Якуб Колас (настоящее имя и фамилия Константин Михайлович Мицкевич, белор. Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч; 22 октября (3 ноября) 1882 — 13 августа 1956) — белорусский советский писатель, поэт, переводчик. Один из классиков и основоположников новой белорусской литературы. Общественный деятель. Народный поэт Белорусской ССР (1926). Академик АН Белорусской ССР (1928). Члeн СП СССР (1934). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1944). Члeн ВКП(б) с 1945 года.

Читайте также  Краткая биография свирский

Биография

Родился 22 октября (3 ноября) 1882 года в деревне Акинчицы (теперь территория города Столбцы Столбцовского района Минской области Белоруссии), в семье лесника Михаила (Михася) Мицкевича.

Окончил народную школу, в 1902 году — Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем на Пинщине (1902—1906). В 1906 году первая публикация — стихотворение «Край родимый» в белорусской газете «Наша доля». За участие в организации нелегального учительского съезда был приговорён к заключению, которое отбывал в минской тюрьме (1908—1911). В 1912—1914 годах учительствовал в Пинске, здесь у него родился его старший сын Даниил, который впоследствии стал создателем и первым директором музея своего отца. В 1915 году эвакуировался вместе с семьёй в Подмосковье, работал учителем в Дмитровском уезде. В этом же году мобилизован в армию. После демобилизации (1918) работал учителем в городе Обоянь Курской губернии.

В мае 1921 года переехал в Минск. В дальнейшем занимался творческой и научной деятельностью (являлся одним из редакторов академического «Русско-белорусского словаря» (1953)).

Академик (1928), с 1929 года — вице-президент Академии наук БССР, депутат ВС БССР (1938—1956) и ВС СССР (1946—1956), председатель Белорусского республиканского комитета защиты мира.

Якуб Колас умер 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище в Минске.

Награды и премии

  • Сталинская премия первой степени (1946) — за стихотворения «Салар», «Голос земли», «На запад», «Моему другу», «Родной путь», «В майские дни», «Дорогой победы»
  • Сталинская премия второй степени (1949) — за поэму «Хата рыбака» (1947)
  • пять орденов Ленина (в том числе 31.01.1939)
  • орден Красного Знамени
  • орден Трудового Красного Знамени (11.11.1946)
  • медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.

Творчество

До Октябрьской революции вышли сборники стихов «Песни неволи» (1908), «Песни печали» (1910), отдельные главы эпической поэмы «Новая земля», а также сборники прозы «Рассказы» (1912), «Родные образы» (1914).

В двадцатых годах ХХ века были опубликованы поэмы «Новая Земля» (1923), «Сымон-музыкант» (1925), повести «В полесской глуши» (1922), «В глубине Полесья» (1928), «На просторах жизни» (1926), отдельные лирические стихотворения, пьесы. В тридцатых годах написаны циклы стихов «Колхозное» (1930), «Осеннее» (1935), повесть «Отщепенец» (1930—1931). События революции и гражданской войны отражены в повести «Трясина» («Дрыгва», 1933).

Для творчества Коласа хаpaктерно мастерское изображение родной природы, глубокое знание психологии белорусского крестьянства.

Колас нигде не дает почувствовать, что он поднялся над своим народом. Он знает, что нет высоты более высокой, чем сам народ с его разумением самой обыденной своей жизни. Он как бы разделяет все, чем озабочены, чем озадачены, о чем чают его герои, он сам в них, они в нем. Может, только еще у Шолохова, в другой народной стихии, казачьей, есть такая же сермяжная правда крестьянской души.

В сборниках стихотворений «Отомстим» (1942) и «Голос земли» (1943), в поэмах «Суд в лесу» (1943) и «Возмездие» (1945) поэт прославляет стойкость белорусского народа, подвиги партизан, выражает уверенность в победе над фашистскими захватчиками. Поэма «Рыбакова хата» (1947) посвящена борьбе белорусского народа за воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР.

Трилогия «На росстанях» («В полесской глуши» (1923); «В глубине Полесья» (1927); «На перепутье», (1954)), работа над которой была начата в 1921 году, повествует о дореволюционной жизни белорусского крестьянства и народной интеллигенции.


Краткая биография княжнин

Краткая биография княжнин в семье псковского вице-губернатора...

22 05 2024 3:49:40

Краткая биография антонович

Краткая биография антонович Родился в 1834 году (по другим сведениям в 1830 году), в дворянской, хотя и безземельной, семье Киевской губернии...

21 05 2024 20:50:36

Краткая биография доде

Писатель также считается мастером в драматургии...

20 05 2024 0:15:25

Краткая биография бхарави

Краткая биография бхарави Она есть Слово без артикуляции, свободное от определений, пылающий источник, который, как меч, отсекает всякое противостояние...

19 05 2024 2:52:54

Ижевское восстание рабочих (август-ноябрь 1918 г.)

Ижевское восстание рабочих (август-ноябрь 1918 г.) ) Одним из ключевых моментов Гражданской войны стала борьба за Поволжье...

18 05 2024 6:24:38

Краткая биография паскаль

Краткая биография паскаль Несмотря на то, что Паскаля мучили периодические болезни, он смог найти в себе силы, чтобы работать над трудами, которые меняют взгляд на мир...

17 05 2024 3:48:47

Краткая биография набоков

Краткая биография набоков По его произведениям до сих пор ставят спектакли и снимают фильмы...

16 05 2024 19:30:48

Игорь – великий князь киевский

Игорь – великий князь киевский Князь Игорь Намеренно не вставляю в название статьи слово «Киевской»...

15 05 2024 3:43:49

Краткая биография смеляков

Краткая биография смеляков [1] Лауреат Государственной премии СССР (1967)...

14 05 2024 5:45:58

Краткая биография шелли м.

Краткая биография шелли м. Но любители фантастики и ужасов даже не подозревают, что этого бесcмepтного героя придумала утончённая дeвyшка, которой едва исполнилось 19 лет...

13 05 2024 9:35:41

Кавказская война и имам шамиль

Кавказская война и имам шамиль После присоединения грузинских, азербайджанских и армянских земель (1803–1813) связь России с ними осуществлялась через земли Дагестана, Чечни и Абхазии, подвергаясь постоянным грабительским нападениям горцев...

12 05 2024 21:18:39

Краткая биография бёрджесс

Краткая биография бёрджесс Отец Бёрджесса был кассиром и играл на фортепиано...

10 05 2024 10:13:19

Краткая биография герцен

Краткая биография герцен Чтобы не портить репутацию семье, ему дали выдуманную фамилию...

08 05 2024 22:45:28

Краткая биография сэлинджер

Краткая биография сэлинджер Jerome David Salinger; род...

07 05 2024 22:30:41

Краткая биография келлер

Краткая биография келлер Все дело в том, что она в возрасте одного года и семи месяцев перенесла болезнь (предположительно скарлатину), в результате которой полностью лишилась зрения и слуха...

06 05 2024 7:16:10

Краткая биография мережковский

Краткая биография мережковский Вехи биографии Мережковского совпадают с основными вехами русской истории конца 19 – начала 20 в...

05 05 2024 4:27:54

Краткая биография лорка

Краткая биография лорка Объясняется это тем, что поэта в 1936 году расстреляли фашисты — и этот расстрел имел огромный резонанс во всем мире...

04 05 2024 1:19:44

Краткая биография леонов

Краткая биография леонов Дважды Герой Советского Союза и генерал-майор авиации...

03 05 2024 7:38:37

Краткая биография достоевский

Краткая биография достоевский Юность он провел в многодетной дворянской семье...

02 05 2024 8:50:49

Краткая биография жид

Краткая биография жид André Gide , 22 ноября 1869, Париж — 19 февраля 1951, там же) — один из самых авторитетных французских писателей периода модернизма...

01 05 2024 12:29:44

Краткая биография лавренев

Краткая биография лавренев фамилия Сергеев) Борис Андреевич [5(17)...

30 04 2024 3:23:45

Краткая биография пьюзо

Краткая биография пьюзо Американец итальянского происхождения написал знаменитый роман о мафии, который лег в основу культового фильма Копполы...

29 04 2024 23:17:24

Краткая биография бар

Краткая биография бар Детские годы Родился 19 февраля 1800 года в небогатой семье дворян, проживавшей в Тамбовской губернии...

28 04 2024 12:41:37

Краткая биография бакланов

Краткая биография бакланов Вырос в интеллигентной семье...

26 04 2024 21:49:53

Краткая биография нагибин

Краткая биография нагибин В течение полувека менялись правители, цензура то ослабевала, то снова перекрывала воздух прозаикам и поэтам...

24 04 2024 20:45:12

Изобразительное искусство и архитектура в ссср

Изобразительное искусство и архитектура в ссср Продолжало существовать множество художественных объединений со своими манифестами, появлялись новые группировки...

23 04 2024 20:32:54

Битва на реке сомма – в бой идут танки

По итогам длительных переговоров делегации от Франции, Великобритании, Российской империи и примкнувшей к ним Италии впервые с начала войны приняли согласованные планы военной кампании на основных направлениях, занятых войсками Германии и её союзников...

21 04 2024 12:11:28

Боевые действия северного флота

Боевые действия северного флота Нацисты попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток...

20 04 2024 13:39:29

Краткая биография апухтин

Краткая биография апухтин Это Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Вяземский...

19 04 2024 16:50:24

Краткая биография гессе

Краткая биография гессе Его родители были глубоко верующими и относили себя к миссионерам...

18 04 2024 10:47:11

Краткая биография мало

Краткая биография мало Мало ‒ крупный реалистический талант, примыкающий к школе Оноре де Бальзака...

17 04 2024 17:28:12

Какие были истоки и значение идеологии москва — третий рим?

Она была связана с философской концепцией о переносе «центра мира» в столицу Русского государства...

16 04 2024 20:31:43

Краткая биография гeйм

Краткая биография гeйм Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года...

15 04 2024 8:54:58

Краткая биография казанова

Краткая биография казанова Слово «авантюра» французского происхождения (aventure) и означает ничто иное как «приключение»...

14 04 2024 16:17:57

Краткая биография ионеско

Краткая биография ионеско 1912-1994) — драматург и писатель, один из основоположников «театра абсурда»...

12 04 2024 8:49:25

Краткая биография квинт гораций флакк

Краткая биография квинт гораций флакк Его перу принадлежит ода «Памятник», увековеченная в переложениях и переводах великих русских писателей...

11 04 2024 15:15:15

Краткая биография велтистов

Краткая биография велтистов В основу культовой кинокартины легли фантастические повести Евгения Велтистова, открывающие цикл произведений о мальчике-роботе...

09 04 2024 20:45:26

Краткая биография ибсен

Краткая биография ибсен Место рождения: Шиен, Норвегия Знак зодиака: Рыбы Деятельность: Драматург, публицист, поэт Дата cмepти: 23 мая 1906 г...

08 04 2024 12:51:31

Краткая биография лоусон

Краткая биография лоусон Знак зодиака Козерог Цвет глаз Темно коричневый Найджелла Лоусон — английский писатель-кулинар, шеф-повар, журналист, телеведущая и телеведущая, получившая всемирное признание благодаря своим исключительным кулинарным навыкам и презентациям и работавшая с BBC, Food Network, ITV, Good Food Channel и Channel 4...

07 04 2024 16:36:18

Изменения в социальной структуре россии. помещики и буржуазия.

Изменения в социальной структуре россии. помещики и буржуазия. При этом занимающие до этого доминирующие позиции сословия дворянства и крестьянства претерпели значительные изменения...

06 04 2024 4:43:41

Краткая биография шварц

Евгений Шварц | Телеканал «История» «Евгений Шварц» — «Поэзия судьбы» Евгения Понасенкова К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА...

05 04 2024 13:40:48

Краткая биография ростан

Краткая биография ростан Свое детство Эдмон провел так же в Марселе...

04 04 2024 3:13:25

Краткая биография аксаков

Его детские годы прошли в имении отца Ново-Аксаково и городе Уфа...

03 04 2024 14:51:56

Еще:
Материалы для подготовки -1 :: Материалы для подготовки -2 :: Материалы для подготовки -3 :: Материалы для подготовки -4 :: Материалы для подготовки -5 ::